Το BSplayer Pro είναι ένα από τα γνωστότερα και πιο επιτυχημένα players πολυμέσων τα τελευταία χρόνια.

Με το BSplayer Pro ο χρήστης δεν ανησυχεί για τον κωδικοαποκωδικοποιητή, γιατί τον έχει η εφαρμογή. Προσαρμόζεται άριστα και χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους του υπολογιστή.

Το BSplayer Pro μπορεί επίσης να αποτελέσει τη δική σας βιβλιοθήκη πολυμέσων με εξαιρετικό τρόπο, επειδή διαθέτει απλό και εύχρηστο τρόπο οργάνωσης βίντεο και μουσικής και δυνατότητα μεταφόρτωσης από το Internet.

Στα χαρακτηριστικά τουBSplayer Proπεριλαμβάνονται:

- Προσαρμοσμένη ισοστάθμιση ήχου

- Λογισμικό για teletext

- Σύλληψη βίντεο

- Λογισμικό για υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες

- Αναπαραγωγή αρχείων Flash.

- βελτιωμένο φίλτρο VMR9

- Σύστημα προσωρινής αποθήκευσης για δίκτυα