Το AnyDVD είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εξαφανίσει γρήγορα την προστασία όλων των προγραμμάτων ανάγνωσης DVD που υπάρχουν στην αγορά. Το Any βοηθά εργαλεία αντιγραφής όπως το CloneDVD, το Pinnacle Instant Copy κλπ... να καταφέρουν να αντιγράψουν προστατευμένες ταινίες. Πρόκειται για ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο εάν συνηθίζεις να αγοράζεις ταινίες από το εξωτερικό.

Το AnyDVD διαθέτει πολλές ιδιότητες, μπορεί να αναπαραγάγει, να αντιγράφει και να εξαγάγει κομμάτια από προστατευμένα CD ήχου. Μπορεί επίσης να ελέγγει την ταχύτητα ανάγνωσης της μονάδας DVD για να μειωθεί ο θόρυβος που προκαλείται από το πρόγραμμα ανάγνωσης.

Χαρακτηριστικά του AnyDVD:

* Εξουδετερώνει την αναλογική προστασία κατά των αντιγραφών (Macrovisión)

* Εξαλείφει την προστασία χωρίς να υπάρχει η ανάγκη αποθήκευσης των δεδομένων στο σκληρό δίσκο.

* Εργάζεται αυτόματα ως ελεγκτής σε δεύτερο επίπεδο.

* Είναι συμβατό με όλα τα DVD

* Εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους περιορισμούς για τους χρήστες, όπως για παράδειγμα τους υποχρεωτικούς υπότιτλους.

Και πολλά περισσότερα... Μην αμφιβάλεις ότι με το AnyDVD θα μπορείς να βλέπεις ταινίες από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.