Το Ares Gold είναι μία εφαρμογή που βασίζεται στο διάσημο Ares. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του είναι οι γρήγορες αναζητήσεις• διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του αρχικού Ares μαζί με άλλα προγράμματα που βασίζονται σε P2P συστήματα αναζήτησης.

Το Ares Gold εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία (γι’ αυτά που αναζητάτε και γι’αυτά που μεταφορτώνετε), μεγιστοποιημένες και πλήρεις. Διαχειρίζεται πολύ καλά αρχεία και διαθέτει τη δυνατότητα προεπισκόπησης της κατάστασης του αρχείου προτού τελειώσει η διαδικασία μεταφόρτωσης. Με την προεπισκόπηση αυτή μπορείτε να δείτε βίντεο και τραγούδια κατά τη μεταφόρτωση (download).

Το Ares Gold μπορεί να αναζητήσει και να μεταφορτώσει αρχεία ήχου, εικόνας, βίντεο, λογισμικού, κ.λπ. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα ασυμβατότητας. Το Ares Gold έχει πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία P2P.

Το Ares Gold έχει πολύ απλή και εύχρηστη διασύνδεση.